, , ,

Jornades de Sostenibilitat i Participació ciutadana

Programa Jornades Jornades del Centre per a la sostenibilitat territorial el 24 i 25 de Novembre de 2006. Girona, Casa de Cultura. Aula B.
Aportacions per un projecte europeu LIFE+ a les comarques gironines.

Podeu veure el programa Sostenibilitat i Participació Ciutadana en l’Àmbit Local