, ,

El projecte Dina'm viatja a Andalusia

Tècnics el projecte Dina’m han viatjat durant el mes de març a la comunitat d’Andalusia per tal de conèixer experiències actuals al voltant dels menjadors escolars ecològics.

A Andalusia ja fa més de 6 anys que tant des del sector agrari com des de l’administració i les escoles s’està treballant conjuntament amb la dinamització dels menjadors escolars ecològics.

Durant el viatge es va visitar els productors següents:

– Granja Madrigueras, productora d’ous ecològics
– Cooperativa La Verde, productors ecològics d’horta i fruita
– Antonio Mulero, productor ecològic d’horta i fruita
– Grup de ramaders ecològics (80 pastors)
– Campos Carne, dedicat a la transformació i elaboració de productes carnis

Consulteu l’informe detallat de les visites realitzades [pdf]