, ,

ACC10: convocatòria d’ajuts a la innovació

Convocatòries obertes fins al 29/09/2011.

Per als usuaris del programa de Dinamització i Gestió de projectes sostenibles – DINA.GES

recomanem especialment aquestes convocatòries d’ACC10, l’Agència per la competitivitat de la Generalitat de Catalunya.

Innoempresa co-desenvolupament
Ajut per a projectes col·laboratius de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa.
– Podem ajudar-vos!


Innoempresa desenvolupament individual
Ajut per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa.
– Podem ajudar-vos! i busquem socis!


Innoempresa Sistematització
Ajut per a gestionar el procés d’innovació de forma sistemàtica, de manera que l’empresa desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb l’ajut d’un assessorament extern.
– Podem ajudar-vos!

+informació a: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/innovacio/empresa.jsp

o contacteu amb el vostre dinamitzador de DINAMIS, o consulteu el programa DINA.GES