, , , , , , , ,

10 dinàmiques x la regeneració municipal

Des de DynamisLab, com a Think Tank per la sostenibilitat, actualitzem el decàleg per desenvolupar les polítiques municipals.. Sintentitzem 16 anys d’expertesa en desevolupament de polítiques actives cap a la sostenibilitat.

La  qüestió principal és Què podem fer els municipis per regenerar l’economia?

1.Crear un LivingLab municipal

DynamisLab és un Living Lab per la Sostenibilitat, és a dir un Laboratori Viu per crear productes o serveis mitjançant la cooperAcció entre Universitat, Administració Pública, La Societat, MicroCapital i l’Empresa. La missió del nostre Living Lab és accelerar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica mitjançant la innovació social i tecnològica.

El desafiament és és crear un Territori Savi, una Ecoregió, una Ecociutat, un Ecobarri… uns ciutadants més savis i feliços. El repte no és crear una smart city, com un gran cervell ple de domòtica i sensors.

2. Introduir noves eines de gestió de processos, objectius i gerència municipal. Especialment el SCRUM en la gestió de per regidories i projectes  significatius de la ciutat. I aprofitar el potencial d’internet per impulsar l’ajuntament 3.0. I identificar quins són els processos de creació de la creació del futur del municipi.

3. Construir la identitat del municipi:  de la Biografia associativa a la Biografia Social

El principal actiu de qualsevol organisme social viu són les persones. I la representació gràfica del capital indivual és la seva biografia. La investigació principal de Dynamis és ¿com es generen els organismes socials saludables? Per augmentar la consciència social de tot organisme, hem d’incrementar la consciència individual.

De la biografia associativa cap a la biografia social municipal. Com a metodologia, garanteix el constant increment de consciència i evoluciona amb els propis participants. La biografia associativa consisteix en compartir la biografia entre persones durant un temps determintat i una finalitat determida. És una potent eina de networking, que accelera la confiança i crea arrels emocionals entre persones, augmenant l’autoconeixement de potencialitats de cadascú.

4. Innovació social: De la biografia social a l’economia social:

Les trobades de biografia associativa per compartir el seu balanç i compte de resultats són el nucli de l’economia associativa. Emprenedors i municipis creant sistemes territorials sostenibles. Els espirals o trobades de biografia associativa, són lúdics, i efectius networking per barris, sectors d’activitat o perfils socials com joves, jubilats o empresaris té un potencial extraordinari.

En l’àmbit polític la biografia social per regidories i barris teixirem generem la biografia social del municipi. Treballant el passat, el present i el futur.

5. Innovació en tecnologia de la informació, cap a l’economia sostenible 2.0

Fruit de diversos projectes innovadors hem generat els mercats virtuals com eina per fomentar l’economia local, mitjançant el comerç online i les prevendes.

Sistemes de compres col·lectives, són eines per afavorir l’economia local. Apostem pel sistema cashback, especialment Ecocashback

6. Ruralitzem,  crida per una aliança rural-urbana cap a la sobirania alimentària.  Des de la signatura del Pacte de Milà el 2015, les metròpolis com Barcelona, s’han compromès en aquest nou enfoc per fomentar la sobirania alimentària. Comença la nova revolta remença. Entra a la crida>>

7. Impulsar la formació sistemàtica per una economia sostenible com a medicina preventiva per la malaltia social de l’estafa global o també anomenada “crisis econòmica”. Impulsem una formació presencial i online.

8. Aliança per la triformació social. 100 anys fa que es va donar impuls a la triformació social per prevenir una 2ona Guerra mundial. I continua vigent per educar l’esperit dels pobles, de les organitzacions i les empreses. Equilibrar els principis de Fraternitat, Igualtat i Llibertat, en els seus hàbitats saludables. Fraternitat en l’economia, igualtat en lo jurídic i llibertat en la cultura. Els desequilibris generen malalties socials. Crida per al poble europeu per la Triformació Social>>

9. Creem l’EcoRegió Catalunya

El desenvolupament que hem fet en economia social innovadora, ens ha portat a ser una de les 3 empreses estatals seleccionades pel projecte europeu SEFORIS, conjuntament amb el grup Mondragón i Som Energia. Especialment per l’impuls a l’EcoRegió.

La nostre visió és fer Catalunya 100% ecològica, el impuls a la comunitat econòmica d’EcoRegió Catalunya, sumant capital de persona a persona, de poble a poble, de MicroEcoRegió a MicroEcoRegió: Creem l’EcoRegió Catalunya>>

10. Aliances de pobles lliures

El desafiaments del planeta són calents, molt calents, urgents!

L’Aliança comença amb una idea, un equip, una ecovila, una ecociutat, una Ecoregió, una EuroRegió, una Europa conscient de la seva missió. Seguim la matemàtica de la història>>

La sobirania nacional, brollarà de la sobirania alimentària, sobirania energètica i sobirania econòmica. El consum estratègic ens empodera i aferma en la sobirania personal.

Votem cada 4 anys! 

Votem quan comprem!

Votem quan mengem! 

Oriol Costa Lechuga · President de DynamisLab