Una guia i una pàgina web, noves eines de la Taula de Productors del Montseny

La Taula de Productors del Montseny es reunirà aquest dijous 27 d’octubre a les 17.30 h a la Masia Mariona, seu del Parc Natural del Montseny. La trobada, que comptarà amb la presència del diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Andreu Carreras, i del coordinador de l’Àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona, Martí Pujals, servirà per informar i presentar els instruments i materials que s’han realitzat conjuntament.

La Taula està constituïda per tots els productors agro-ramaders de l’àmbit del Parc Natural de Montseny interessants en treballar temes de circuits curts de venta de productes locals (màxim un intermediari entre el productor agrari i el consumidor final).

En aquesta sessió es presentaran els materials que s’han anat desenvolupant des de DINAMIS durant   aquests darrers mesos seguint el pla de treball marcat. Es tracta d’un seguit d’instruments i eines d’internet per a la divulgació i el suport a la comercialització en circuit curt dels productes del parc com són l’eina d’intranet www.Proparc.cat com a prova pilot de plataforma de promoció i comercialització electrònica i l’edició d’una Guia de Productors del Montseny.

La taula de Productors es va posar en marxa el gener d’aquest any 2011 en el marc del projecte Rururbal i de les accions que s’estan duent a terme en el Parc Natural del Montseny pel foment de la venta en circuit curt – venta directa- i el suport a possibles iniciatives concretes de comercialització dels productors del parc.

El projecte Rururbal, cofinançat per la Unió Europea, pretén potenciar el producte local com a element de valorització dels espais rurals periurbans i els circuits curts de comercialització com a motor de reequilibri territorial i espai de codecisió del model de gestió d’aquests espais. Són socis del projecte la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural juntament amb sis socis europeus més.

Dins el projecte Rururbal, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona està desenvolupant un seguit d’actuacions pilot relacionades amb l’assaig de diferents canals de comercialització de productes de proximitat, notablement l’ús de les TICS per la comercialització dels productes locals a través de la venta directa. Al Parc Natural del Montseny, el projecte Rururbal pretén donar eines de suport a les actuacions o a altres iniciatives que puguin sorgir en aquest sentit per part dels productors.

Si voleu més informació, contacteu amb:
DINAMIS

o amb MARIA GLORIA SANTAMARIA CASALS
Departament de Premsa de la Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Tel.934022094– – Fax.934022272
http://www.diba.cat

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari