és fantàstic descobrir el que diu la història d’un nom que inspira la nostre empresa.
Segons Dionís Areopagita (segle I) va ser deixeble de Sant Pau, que va arribar a ser bisbe d’ Atenes. Deu el seu nom a que vivia a l’Areópago, un barri d’Atenes, i seu del consell del mateix nom.

En la creació del món hi ha participat tres jerarquies espirituals. La primera està formada pels Serafins, Querubins i Trons. La segona per les dominacions o Kyriotetes o Esperits de la Forma, els Dynamis o Virtuts o Esperits del Moviment, els exusiai o Potestats o esperits de la forma.

Quina funció tenia cadascú en la formació del món, ho descriu Rudolf Steiner en el llibret editat per l’editorial Pau de Damasc, Las Jerarquías Espirituales.

En concret la funció dels Dynamis és la de dur l’ordenació a la pràctica. L’ordenació dissenyada per les jerarquies superiors, per que es porti a la pràctica per les jerarquies inferiors. Els Dynamis generen aquest moviment. Que a DINAMIS en diem portar els Ideals en moviment.

Els dynamis o Virtuts en l’Antiguetat es relacionaven amb els esperits de la personalitat o Arcai, d’una forma semblant a com els Arcàngels es relacionen amb nosaltres.

Els arcàngels representen els esperits del pobles o les nacions. I DINAMIS el que vol és facilitar l’encarnació dels ideals de les organitzacions.

Dionisio Areopagita – Wikipedia, la enciclopedia libre