Impuls al programa 'Viure al Poble Més'

generalitatEl programa s’amplia i podran optar-hi els municipis de fins a 3.000 habitants per a la regeneració urbana i rural dels municipis petits.

“Viure al Poble Més” és un programa orientat a subvencionar grans projectes dels ens locals que actuïn integralment en un nucli de població, com ara projectes integrats per a la regeneració urbana i rural, a la millora dels serveis turístics o que donin valor, protecció i conservació al patrimoni cultural.

Aquesta convocatòria d’ajuts compta amb un pressupost de 9,1 milions d’euros, dels quals 7 provenen dels fons Feder de la Unió Europea i els 2,1 restants, que es corresponen al 15% de la despesa subvencionable total, els aporta Governació. En aquest sentit, la vicepresidenta ha destacat l’augment de la subvenció que hi aporta el departament de Governació, que passa d’1,5 milions d’euros a 2,1 milions d’euros, “per tal de donar més impuls al programa i aconseguir la cohesió territorial i la capacitat transformadora en petits municipis”.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia a partir de l’entrada en vigor de l’Ordre de convocatòria i finalitzarà el 20 de setembre de 2011.

Veure dossier de la convocatòria en aquest annex

Podem ajudar-vos a presentar un projecte a partir de la nostre experiència en dinamització rural i projectes innovadors.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari