Dynamis ofereix  desenvolupat un planificador de cultius per l’horta ecològica El planificador permet crear plantilles per cada cultiu ordenades per: – Comarca (per considerar la climatologia de cada cas) – El tipus de cultiu d’horta. – L’autor que ha creat  la plantilla. A cada plantilla es pot definir la producció, tasques a realitzar al camp, mesos de sembra, plantació i collita. Les plantilles són públiques per facilitar la investigació i l’intercanvi de coneixement.El planificador permet:

  • Tenir un registre detallat i útil de la traçabilitat del producte.
  • Fer els tràmits que necessita l’administració per a la certificació de la producció ecològica.
  • Fer comparatives amb altres explotacions, sent útil tant per productors com per tècnics.
  • Utilitzar en el gràfic d’ocupació la superfície total del productor.
  • Planificació en parcel·les definides en el GIS.
  • Consulteu les darreres millores introdudes al planificadors a blog