Vostè es troba aquí: Referències d’empresaPlanificació Estratègica i Ordenació territorial

Ajutament de Palafrugell

 • Valoració tècnica de l’ordença municipal de residus. 2009-en curs
 • Redacció ordenança fiscal de residus municipals. 2009-en curs

Ajutament de Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres.

 • Redaccio del Pla Especial de Dinamització de l´espai Natural i Cultural de la Vall de Llémena (PEDENC) dintre del procés d´agenda 21 de la Vall de Llémena. 2006-2007.

Ajutament de Tossa de Mar

 • Col.laboració tècnica entre els ajuntaments de Tossa de Mar i Vidreres en el Projecte Massís de Cadiretes. 2004.
 • Redacció del pla de gestió de la Reserva Marina La Roja. 2004.

Ajuntament de Vidreres

 • Elaboració de l’Agenda 21 Local: memòria descriptiva i diagnosi estratègica. 2003-04.
 • Disseny i execució del procés de participació ciutadana de l’Agenda 21 Local.2003-04.
 • Secretaria tècnica de l’Agruapació de Defensa Forestal (ADF) Massís de Cadiretes. 2003-04.
 • Redacció del Pla de prevenció d’incendis forestals. 2003.
 • Coordinació tècnica del Pla Estratègic per la Gestió i Protecció del Massís de l’Ardenya-Cadiretes (PEMAC). 2003.
 • Coordinació tècnica de les Jornades El Futur de l’Espai Natural de l’Ardenya-Cadiretes. 2003.

AMEYAL-GISA

 • Vigilància ambiental d’obra de la Variant de Besalú. 2005-06.
 • Vigilància ambiental del tram Nord del túnel de Bracons, La Vall de’n Bas. 2007-09.
 • Estudi d’impacte ambiental del nou accés a St. Joan les Fonts. 2007.

Alstom-Datambient

 • Assessorament en redacció de plecs de condicions. 2008.

Capdeferro Construccions, SA

 • Vigilància ambiental d’obra de Institut de Lloret de Mar. 2009

Centre per la Sostenibilitat Territorial de Catalunya

 • Redacció dels vectors de Medi Natural, connectivitat ecològica i sector primari del Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines. 2006-2007.
 • Programa LIFE +Governance Creació d’un Consorci públic-privat de compensació d’emissions de CO2. 2007-08.

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

 • Disseny i execució de les Rutes d’entrada a l’espai natural del Massís de l’Ardenya-Cadiretes des de Vidreres. Idea, senyalització i edició de tríptics informatius. 2003-04.

Henkel Iberica

 • Estudi del cicle de la vida de l’aigua per la comercialització del plàstic adhesiu en canonades. 2008.

FERROVIAL-AGROMAN

 • Vigilància Ambiental d’obra de Institut de Bigas i Riells 2007-2008.
 • Vigilància Ambiental d’obra de Centre sociosanitari. Mataró. 2008-2009.