Vostè es troba aquí: Referències d’empresaDesenvolupament Rural

Ajuntament de Vidreres

  • Redacció de la Diagnosi estratègica del sector agrari de Vidreres. 2004.
  • Jornades d’Innovació Agrarià. 2004.

Fundació Bosch i Gimpera

  • Estudi per la Generalitat Joventut i món rural. 2009.

Món Empordà

  • Secretaria tècnica dels mercats itinerants. Programa DINAMIS de gestió d’ajuts per la Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura. COPCA. Diputació de Girona. Ajuntaments de Corçà, Parlavà, Ullestret i Rupià. 2009.

Universitat de Girona

  • Actualització del capítol El sector primari del Atlas Comarcal de la Garrotxa i del Baix Empordà del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 2006.
  • Elaboració del capítol El sector primari del Atlas Comarcal del Gironès i de la Selva del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 2006-2007.
  • Col·laboració amb el projecte final de carrera de Ciències Ambientals Implantació de la figura del Parc Rural de la Vall de Llémena. 2006.

Universitat de Barcelona

  • Assessorament en la redacció de l’esborrany del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya de la Generalitat de Catalunya (DAR). 2006.

DINAMIS, Fundació Onyar, Departament de Treball i Fons Social Europeu.

  • Projecte innovador DINA’M de dinamització de menjadors escolars ecològics. 2008-2009