Vostè es troba aquí: ServeisEnginyeria ambiental i del paisatge

Planificació Estratègica i Ordenació del TerritoriLa planificació i l’ordenació del territori són eines indispensables per poder pensar i estructurar els sistemes locals per a què esdevinguin models sostenibles de futur. La complexitat és cada dia més present tant en els àmbits urbans com en els rurals. És per aquest motiu, que s’han de cercar metodologies innovadores de gestió i planificació del territori.

Des de DINAMIS entenem que la planificació ha d’innovar i projectar un territori més harmònic, cohesionat i equilibrat, on aquesta esdevé una part vital per entendre els sistemes que s’estudien. A més, la motivació per a idear noves propostes que desenvolupin estratègies de gestió adequades per a cada territori, ens fa acostar-nos a la gent que en dóna vida.

El nostre equip interdisciplinar aposta per entendre el territori com un sistema obert, dinàmic i en continua evolució. Per tant, assumeix el repte d’incorporar elements innovadors en l’enginyeria, la planificació i en l’ordenació del territori, per tal que la seva gestió s’adapti constantment als canvis i als nous models emergents.

Objectius

 • Dinamitzar els processos d’Agenda 21 Local com a creadors d’estructures sostenibles en els àmbits municipals
 • Promoure sistemes de planificació i gestió dels espais naturals des de l’àmbit més local
 • Interpretar i posar en valor el paisatge, i adaptació i integració al medi urbà i natural
 • Promoure la custodia del territori com una estratègia de gestió i conservació dels espais naturals i dels seus valors
 • Recuperació ecològica d’ambients degradats
 • Innovació i optimització de recursos. Sostenibilitat i eficiència energètica

Serveis

 • Agenda 21 Local, Plans d’Acció Local per la Sostenibilitat
 • Gestió d’espais naturals
 • Recuperació, requalificació i millora d’ecosistemes i espais degradats
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Estudis de integració pasatgística, integració de mesures paisatgístiques al POUM
 • Anàlisi i ordenació del paisatge,
 • Vigilància ambiental d’obra civil
 • PEU del sòl no urbanitzable, PEMU, PMU en sòl urbà
 • Assessorament en projectes d’urbanització, reconversió d’espais en jardins, rehabilitació i canvi d’ús
 • Projectes europeus / transfronteres