Vostè es troba aquí: ServeisEducació i Comunicació Ambiental

Educació i Comunicació AmbientalL’educació és un del pilars del desenvolupament humà. Conèixer, entendre i relacionar-se amb l’entorn aporten, tant des d’un punt de vista individual com col·lectiu, eines per interactuar amb major llibertat amb el medi que ens acull. L’educació ambiental és la metodologia que emprem per assolir aquests ideals.

La comunicació ambiental ofereix canals de coneixença i informació que cal gestionar amb cura. Un bon procés comunicador és essencial per afrontar amb èxit els reptes del futur.

Objectius

  • Fer atractiva l’educació ambiental tant per a nens, joves i adults
  • Dissenyar activitats educatives que posin en valor el medi natural i cultural, com a eina de coneixença de l’entorn més proper
  • Promoure unes relacions d’equilibri entre les persones i el medi en que es desenvolupen
  • Impulsar iniciatives de respecte i coneixença de l’entorn des de l’àmbit local
  • Introduir eixos de treball ambientals en les activitats d’educació en el lleure
  • Incloure criteris de sostenibilitat en els esdeveniments populars i tradicionals, com a dinàmica habitual de les trobades socials

Serveis

  • Educació Ambiental: Organització de Se7manes Verdes, disseny i execució de tallers ambientals, jornades tècniques
  • Agència de comunicació: plans de comunicació, web, campanyes 2.0, notes de premsa, edició de materials divulgatius i promocionals.
  • Campanyes de sensibilització ambiental: recollida selectiva, promoció de patrimoni natural i cultural

atlantis.jpgPromoció de Valors Ambientals SL té contractada assegurança de Resp. Civil, amb la companyia ATLANTIS SA, per a les seves activitats de Gestio de Projectes de Promoció, Educació i Sensibilització Ambiental; així com assegurança d’accidents, amb la companyia ATLANTIS SA, per als usuaris dels nostres serveis d’educació ambiental