Vostè es troba aquí: ServeisDinamització social

La qualitat de vida i l’equilibri territorial necessiten d’un teixit social cohesionat. La dinamització sociocultural, la participació ciutadana i la integració social són elements bàsics d’una societat saludable.

Qualsevol organisme social requereix d’un equilibri entre el desenvolupament social, econòmic i polític. Els desequilibris entres aquests àmbits i els agents que els representen generen conflictes que poden esdevenir crònics en el futur. La correcta triformació d’un organisme social requereix, en primer lloc, promoure la capacitat organitzativa de la societat civil i la creativitat en l’àmbit de la cultura i l’ensenyament. En segon lloc, cal incentivar l’economia associativa, basada en l’ètica i les avantatges de la cooperació. I finalment, en l’esfera política la planificació i la regulació han d’assimilar la complexitat de l’ecologia social.

Aquesta triformació permet potenciar el capital social, entès com a conjunt de lligams entre les persones i grups que en un territori determinat generen relacions d’empatia, de confiança i d’implicació col•lectiva, ja que allà on es desenvolupa dóna força i crea projecte. D’aquí surt una recerca constant de models de participació ciutadana que amb una implicació saludable poden crear estructures de futur per als seus territoris.

Objectius

  • Facilitar el desenvolupament local a partir de la triformació de l’economia, l’àmbit jurídic i el social
  • Fer partícip a la societat del seu entorn. Potenciar els processos de participació activa com a instrument generadors de capital social, i com a eina bàsica de debat i acció
  • Capacitar els agents socials per l’adaptació als canvis de la globalització

Serveis

  • Programa DINAMIS: dinamització social, econòmica i jurídica d’entitats, projectes, empreses i ens locals
  • Plans de participació ciutadana
  • Plans de dinamització sociocultural
  • Gestió d’entitats i projectes culturals
  • Organització d’esdeveniments culturals: fires, festes,exposicions, etc.