Vostè es troba aquí: ServeisDinamització Econòmica

Dinamització EconòmicaLa globalització econòmica ens obliga a replantejar les estratègies vigents de desenvolupament econòmic. La complexitat i la competitivitat continuarà creixent, a mesura que aquest procés accelerat vagi augmentant.

La promoció econòmica local permet crear sinèrgies per afrontar aquests canvis. Una de les estratègies per afrontar el reptes de l’economia de les noves generacions s’haurà de basar en els valors de treball cooperatiu i en la responsabilitat social corporativa.

Objectius

  • Fomentant l’economia associativa i la inversió ètica
  • Potenciar les activitats econòmiques que estiguin dotades d’un fort component social i ambiental
  • Recolzar projectes empresarials innovadors amb un fort arrelament ètic i social que generin llocs de treball

Serveis

  • Plans de Nous Jaciments d’Ocupació per la creació de llocs de treball en sectors emergents
  • Creació d’Agrupacions de Desenvolupament Local
  • Plans de dinamització comercial
  • Plans de turisme sostenible
  • Assessorament per la millora de la qualitat i el medi ambient del món empresarial