Vostè es troba aquí: ServeisDesenvolupament rural

Desenvolupament RuralL’espai rural està patint en els últims anys un fort procés de canvi. Les noves dinàmiques socioeconòmiqes d’un món més globalitzat, més urbà i menys agrari, han evocat a les zones rurals catalanes noves tendències presents i futures.

L’estudi d’aquests canvis és necessari en un moment on els nous discursos d’aquests espais s’estan tornant a definir. L’activitat agrària ja no és el motor principal de les àrees rurals. Han aparegut noves activitats i oportunitats que moltes vegades requereixen d’una planificació i ordenació territorial que entengui les àrees rurals en la seva globalitat.

Objectius

  • Promoure el desenvolupament solidari i integrador de la realitat social, ambiental i econòmica, especialment en els territoris més agraris
  • Vetllar per un paisatge harmònic, on l’equilibri humà, ecològic i estètic, no desaparegui. Valorar i defensar la conservació del medi rural més proper
  • Lligar els aspectes agraris amb els ambientals per tal que la relació sigui simbiòtica. Promoure sistemes de producció integrats al medi on es desenvolupen
  • Reconèixer el valor etnogràfic de les activitats agràries i del seu entorn natural i cultural. Ser conscients de l’erosió que està patint la pagesia des de fa anys
  • Assessorar les explotacions agràries i forestals des d’un punt de vista integral

Serveis

  • Plans de desenvolupament rural
  • Estudis del sector agrari i recerca aplicada a l’àmbit rural
  • Organització d’actes, tallers, jornades i iniciatives innovadores en l’espai rural
  • Assessorament a les explotacions agràries i forestals: PTGF, bones pràctiques ambientals i gestió empresarial
  • Promoció de productes agraris locals