Desenvolupament rural

Desenvolupament RuralL’espai rural està patint en els últims anys un fort procés de canvi. Les noves dinàmiques socioeconòmiqes d’un món més globalitzat, més urbà i menys agrari, han evocat a les zones rurals catalanes noves tendències presents i futures. Veure objectius i serveis

Dinamització social i educació

Educació i Comunicació AmbientalL’educació és un del pilars del desenvolupament humà. Conèixer, entendre i relacionar-se amb l’entorn aporten, tant des d’un punt de vista individual com col·lectiu, eines per interactuar amb major llibertat amb el medi que ens acull. L’educació ambiental és la metodologia que emprem per assolir aquests ideals. Veure objectius i serveis

Enginyeria ambiental

Planificació Estratègica i Ordenació del TerritoriLa planificació i l’ordenació del territori són eines indispensables per poder pensar i estructurar els sistemes locals per a què esdevinguin models sostenibles de futur. La complexitat és cada dia més present tant en els àmbits urbans com en els rurals. És per aquest motiu, que s’han de cercar metodologies innovadores de gestió i planificació del territori. Veure objectius i serveis

Planificació estratègia i dinamització econòmica

Dinamització EconòmicaLa globalització econòmica ens obliga a replantejar les estratègies vigents de desenvolupament econòmic. La complexitat i la competitivitat continuarà creixent, a mesura que aquest procés accelerat vagi augmentant. Veure objectius i serveis Consulteu el catàleg de serveis de Dinamis [pdf]

Desenvolupament rural

Desenvolupament RuralL’espai rural està patint en els últims anys un fort procés de canvi. Les noves dinàmiques socioeconòmiqes d’un món més globalitzat, més urbà i menys agrari, han evocat a les zones rurals catalanes noves tendències presents i futures. Veure objectius i serveis

Dinamització social i educació

Educació i Comunicació AmbientalL’educació és un del pilars del desenvolupament humà. Conèixer, entendre i relacionar-se amb l’entorn aporten, tant des d’un punt de vista individual com col·lectiu, eines per interactuar amb major llibertat amb el medi que ens acull. L’educació ambiental és la metodologia que emprem per assolir aquests ideals. Veure objectius i serveis

Enginyeria ambiental

Planificació Estratègica i Ordenació del TerritoriLa planificació i l’ordenació del territori són eines indispensables per poder pensar i estructurar els sistemes locals per a què esdevinguin models sostenibles de futur. La complexitat és cada dia més present tant en els àmbits urbans com en els rurals. És per aquest motiu, que s’han de cercar metodologies innovadores de gestió i planificació del territori. Veure objectius i serveis

Planificació estratègia i dinamització econòmica

Dinamització EconòmicaLa globalització econòmica ens obliga a replantejar les estratègies vigents de desenvolupament econòmic. La complexitat i la competitivitat continuarà creixent, a mesura que aquest procés accelerat vagi augmentant. Veure objectius i serveis Consulteu el catàleg de serveis de Dinamis [pdf]

Desenvolupament rural

Desenvolupament RuralL’espai rural està patint en els últims anys un fort procés de canvi. Les noves dinàmiques socioeconòmiqes d’un món més globalitzat, més urbà i menys agrari, han evocat a les zones rurals catalanes noves tendències presents i futures. Veure objectius i serveis

Dinamització social i educació

Educació i Comunicació AmbientalL’educació és un del pilars del desenvolupament humà. Conèixer, entendre i relacionar-se amb l’entorn aporten, tant des d’un punt de vista individual com col·lectiu, eines per interactuar amb major llibertat amb el medi que ens acull. L’educació ambiental és la metodologia que emprem per assolir aquests ideals. Veure objectius i serveis

Enginyeria ambiental

Planificació Estratègica i Ordenació del TerritoriLa planificació i l’ordenació del territori són eines indispensables per poder pensar i estructurar els sistemes locals per a què esdevinguin models sostenibles de futur. La complexitat és cada dia més present tant en els àmbits urbans com en els rurals. És per aquest motiu, que s’han de cercar metodologies innovadores de gestió i planificació del territori. Veure objectius i serveis

Planificació estratègia i dinamització econòmica

Dinamització EconòmicaLa globalització econòmica ens obliga a replantejar les estratègies vigents de desenvolupament econòmic. La complexitat i la competitivitat continuarà creixent, a mesura que aquest procés accelerat vagi augmentant. Veure objectius i serveis Consulteu el catàleg de serveis de Dinamis [pdf]