dynamislab regularDINAMIS  Desenvolupament + Innovació Ambiental i Social (DINAMIS). és la marca de I+D de Promoció dels Valors Ambientals,SL.

A partir del gener de 2012, focalitzem la nostre activitat desenvolupar aplicacions informàtiques per l’economia sostenible mitjançant la marca DYNAMIS.

 

A qui s’adreça Dynamis?

Donem suport a organitzacions mitjançant un equip d’alt rendiment interdisciplinar extern per la gestió de projectes. Treballem per organitzacions interessades en transformar el món. I creem una sinergies en el Living Lab per la Sostenibilitat:

  • Administracions: ajuntaments, consells comarcals, Diputacions i Generalitat, programes nacionals i internacionals
  • Empreses, associacions, federacions
  • Universitats
  • Societat

Fent un especial èmfasi en les següents àmbits de treball:

· Dinamització Econòmica i Planificació Estratègica.

· Enginyeria ambiental.

Desenvolupament Rural.

Educació i Comunicació Ambiental.

 

Fases del Programa Dinamització:  A partir d’una diagnosis estratègica de punts forts i febles donem la possibilitat d’aprofundir en estratègies de transformació social dins l’organització.

El programa té tres fases:

1. Realitzar un procés de planificació estratègica de com s’estan fent les coses per orientar-les cap a una òptima gestió.

2. Assessorament especialitzat per implementar accions de millora.

3. Gestió de projectes mitjançant l’execució integral i la valoració continuada.

 

Què s’aconsegueix participant en el Programa de dinamització de projectes de Dynamis?

Les avantatges de participar en el programa són:

· Impulsar un canvi organitzatiu mitjançant la professionalització de la gestió de projectes(innovació, comercialització, productivitat).

· Crear un equip de treball interdisciplinar.

· Optimitzar la gestió de subvencions.

· Planificar de forma estratègica amb visió de futur.

· Detectar fortaleses, debilitats, oportunitats i perills.

· Contrastar experiències amb una visió àmplia i objectiva.

· Fomentar el Desenvolupament i la innovació ambiental i social.

 

Demana més informació!

 

Consulta també Què són els Dynamis?