Novetats de la Política Europea Horitzó 2020

Horitzó 2020 és el més gran programa d’investigació i innovació de la UE amb gairebé € 80.000.000.000 dels fons disponibles més de 7 anys (2014-2020). I forma part d’Europa 2020 que és l’estratègia de creixement de la UE per la propera dècada. En un món en transformació, volem que la UE tingui una economia intel·ligent, sostenible i integradora.

www.eshorizonte2020.es

 

En aquest article sintetitzo les línies mestres de la nova política europea d’investigació (veure notícia del CONAMA 2014).

El H2020 és un instrument financer per implantar estratègies i polítiques europees. Actualment Europa fa bona recerca, amb una baixa capacitat per innovar i competitivitat.

El gran objectiu és generar una economia basada en el coneixement i la innovació per superar el VALLEY OF DEATH.

Aquesta vall és el pont entre el coneixement i el mercat, on la intersecció clau és la organització de la recerca tecnològica.

 

Per tant l’objectiu del H2020 és generar ciència i innovació excel·lent per Europa. I les principals característiques són:

 • Transició cap a una economia i societat verda
 • Potenciar la eco-innovació, incloent la innovació social.
 • Més TIC en mediambient
 • Més mediambient i salut

 

Les prioritats polítiques pel 2015 seran:

Creixement intel·ligent –> ciència (excel·lència)

Creixement sostenible –> competitivitat (lideratge industrial)

Creixement integrador -> Reptes de la societat (NOVETAT)

Condicions generals per un projecte europeu:

 • Impacte en el mercat
 • Bottom up, empoderament – innovació radical. Serà decisiu la participació en els Forums amb informació confidencial, on els delegats nacionals defineixen els reptes pel 2016-2017.
 • Integrar investigació i innovació.
 • El 60% del pressupost estarà dedicat al desenvolupament sostenible.
 • El canvi climàtic és una prioritat transversal de H2020, i es destinarà el 35 % del pressupost total del programa.

 

Ja es poden consultar els tòpics, i destaquem el requisit de que un 20% dels membres han de ser PIMES.

El repte és com passar de l’idea, a l’encaix i la generació del consorci. Actualment la taxa d’èxit és de 1/7.

La Lydia González del CDTI, és el punt nacional de contacte pel REPTE 5 : Pla d’Acció pel Clima, el Medi Ambient, l’eficiència, els recursos i les matèries primes.

(Aquest programa encara és herència del 7è programa marc)

 

Els objectius pel 2030 són

 • Eficiència en gestió de l’aigua
 • Economia verda i circular

I els objectius específics del pla

 • El canvi climàtic i l’adaptació
 • La biodiversitat
 • Les matèries primes no agrícoles i no energètiques
 • Ecoinnovació que inclou ciutat verda

 

I d’aquests objectius tenim alguns programes, en detallarem alguns: el FET, les beques Marie Curie, Ciència Excel·lent, Lideratge i Socials.

El FET és Future Emerging Tecnologies

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies

 

CONVOCATÒRIA OBERTA

FET-Open – Novel Ideas for Radically New Technologies

From11/12/2013 to 29/09/2015

D’aquest convocatòria destaquem la voluntat de crear/assumir risc en la investigació i la interdisciplinarietat. Terrenys molt adequats pels Living Labs i Smart Rural.

 

De les Beques Marie Curie cal destacar que són al 100%, internacionals, intersectorials i interdisciplinars. L’enfoc és “bottom up”. Poden ser per investigadors predoctorals o postdoctorals. Per una durada de 2 anys amb una bona dotació (són per l’excel·lència J).

 

El programa per la ciència excel·lent

té una dotació de 24M€. Sempre són per a projectes internacionals.

Destaquem el ERC (European Research Council, que està dirigit per 22 científics) i té una dotació de 13M€.

Busquen Idees amb impacte rendibles, amb enfoc “bottom up”. Projectes amb 5 anys de finançament i gran flexibilitat pels investigadors.

 • Starting Grants per a Doctors amb 2-7 anys de investifació , i projecte de 1,5M€
 • Consolidator Grants. Doctors amb 7-12 anys
 • Advanced Grants. Doctors amb més de 10 anys

Normalment es demanen 5 entitats i projectes de <3M€

 

Pla de lideratge

 • Principalment per TIC
 • Orientat a finançar el risc
 • Programa d’innovació per les PYMES

 

Pla en l’àmbit social

 • Salut i demografia 7400M€
 • Agricultura sostenible i bioeconomia 3800M€
 • Clima 3000M€
 • Europa en un món canviant (societat inclusives, innovadores i reflexives) 13000M€

Els projectes són “bottom down”, i cal estar alerta de les convocatòries i els tòpics, i si pot ser proposar-los com a Lobby.

 

Les accions poden ser de

 • Investigació = 100% de finançament
 • Innovació = 100% de finançament / 100% per ONG
 • Coordinació = 100% de finançament
 • Projectes pilot = entre el 50 i el 75 % de finançament segons la convocatòria.

Hi ha dos programes interessants els de Compra Pública Innovadora, més enllà de la compra verda. I la compra pública pre-comercial. Però són molt tecnològics encara.

Ara caldrà veure l’encaix amb els projectes dels fons estructurals.

 

Seguirem cultivant el futur,

Oriol Costa · estrategia@dynamislab.com

 

Per més informació:

 

Lydia González Fernández

División de Programas de la UE – Dirección de Programas Internacionales CDTI

Carolina Rodríguez Rodríguez

Directora de programas internacionales CDTI

Cristina Gómez

Oficina Europea de MINECO