Humana:Convoca els ajuts per l'agricultura social 2012

Humana Fundación 

Pueblo para Pueblo:


Convoca els ajuts per l’agricultura social 2012


Humana
 és una entitat dedicada a la cooperació al desenvolupament i al reciclatge tèxtil des de 1987. Durant 25 anys ha treballat a favor del reciclatge tèxtil com mecanisme per impulsar la cooperació al desenvolupament. Prova d’aquest compromís és que des de 1987 s’han posat en marxa més de 70 projectes de cooperació en els països del Sud.
Amb ànim de promoure l’agricultura social i sostenible iniciem una convocatòria d’ajuda tècnica i econòmica a Catalunya.
Si podran acollir les entitats d’interès social dedicades a l‘agricultura social i sostenible.

Beneficiaris

Iniciatives econòmiques del sector primari amb  un valor afegit, perquè la producció és ecològica, o bé perquè actua amb el sector d’exclusió social.
El programa serà d’àmbit autonòmic a Catalunya.

Aportació del programa 

El programa seleccionarà les iniciatives a les quals donarà suport de la següent manera:
 • Assessorar tècnicament les iniciatives. Promoció conjunta de les iniciatives. Aquesta línia de suport tindrà un pressupost global de 25.000 €, que es proveïrà per Dynamis
 • Donar suport econòmica i / o financerament qualsevol acció o inversió per enfortir la iniciativa de les entitats i els seus objectius. Aquesta línia de suport tindrà un pressupost global de 25.000 €.
El suport serà anual, amb l’opció per part dels solicitants de posar en perspectiva pròrrogues de fins a 3 anys.

Humana seleccionarà les iniciatives i el tipus de suport que els oferirà. 

Criteris de valoració de la convocatòria 

 • Impacte social de la iniciativa.
 • El potencial econòmic per creació d’ocupació o formació en el sector de l’exclusió social.
 • La viabilitat econòmica de la iniciativa.
 • El grau de cofinançament de l’acció.
 • L’orientació a la venda directa i canals curts de comercialització de productes agraris.
 • L’ús de les noves tecnologies per a la promoció, comercialització i planificació mitjançant la plataforma SAVIAE (Serveis Avançats d’Informàtica Agrària Ecològica)
 • El partenariat i / o la implicació de múltiples agents socials.
 • Estar en municipis amb implantació de contenidors de recollida de roba de Humana.
 • Qualitat de la iniciativa, es valorarà com SMART (specific, measurable, atainable, realistic, and time-bound), en català  específic, mesurable, assolible, realista i amb temps limitat.  

Procés de selecció de les iniciatives 

1. Termini per a la presentació d’iniciatives:
Fins el dia 1 de març de 2012, mitjançant correu electrònic a agricultura.social@humana-spain.org, o dynamis@dinamis.cat amb la següent informació:
2. Preselecció d’iniciatives i noves fase per concreció del projecte.
3. Resolució de la convocatòria
4. Acord amb les iniciatives seleccionades, i signatura del conveni.

Per més informació truqueu al 972 428700

US ANIMEM A PARTICIPAR-HI!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari