Dynamis creem eines per treballar a internet.  Oferim productes tecnològics  com a SaaS (Software as a service).

El SaaS  és un model de distribució de programari on l’empresa TIC (Tecnologies de la  Informació i la Comunicació) dona el servei de manteniment, operació diària, i suport del programari utilitzat per el client.

El client no necessita una àrea especialitzada per suportar el sistema, disminuint les seves despeses i el risc d’inversió.

Dynamis proveeix els medis de seguretat d’accés a dades, en compliment a la Llei de protecció de dades.

No existeix cost de llicència per utilitzar el programari, sinó el pagament d’un lloguer per l’ús dels diferents mòduls del mateix.

Utilitzem un entorn de programació open source, especialment en Ruby on rails.

Utilitzem el sistema de gestió de projectes Redmine, i estem implantant la metodologia Scrum com a marc de treball per la gestió i desenvolupament de software i projectes.

Us oferim eines que acumulen molta inversió pública i privada, us convidem a treure’n tot el seu suc.
I si us cale personalitzar les aplicacions,  ho estudiarem amb atenció.