Dues convocatòries per impulsar l'alimentació ecològica

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat dues línies d’ajuts que tenen com a objectiu fomentar la producció, difusió i distribució dels aliments ecològics.

Aquest és el segon any consecutiu que es convoquen aquestes línies, establertes en el marc del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012.

La primera línia estableix ajuts a organitzacions sense ànim de lucre i entitats locals per a actuacions de difusió de l’alimentació ecològica en l’àmbit territorial de Catalunya. D’acord amb la quantitat de sol·licituds presentades en la convocatòria d’aquest ajut l’any 2008, s’ha d’esmentar que hi ha un interès marcat, tant per diverses organitzacions socials desplegades arreu del territori català com de les entitats locals, en difondre l’alimentació ecològica en el seu àmbit geogràfic i social concret.
Consulteu la informació detallada de la convocatòria [html]

La segona línia d’ajuts s’adreça al foment de la distribució d’aliments ecològics per a programes de consum social i/o local. La distribució d’aliments ecològics és un dels punts crítics d’aquest sector agroalimentari, atesa la gran atomització de l’oferta. Per tal de garantir el subministrament regular d’aliments ecològics als menjadors socials, es vol fomentar a les agrupacions de productors per tal que coordinin la seva producció i creïn estructures per facilitar la concentració de l’oferta i la comercialització en el mercat local.
Consulteu la informació detallada de la convocatòria [html]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari