Com promoure iniciatives econòmiques sostenibles?

El workshop fou organitzat pel CST per cercar una estratègia per a la promoció de les Iniciatives Econòmiques Territorialment Sostenibles i comptà amb el suport de Dinamis i l’Ateneu de la Vall de Llémena.

La propera posada en marxa del projecte DINA’M de dinamització de menjadors escolars ecològics va ser el centre d’atenció de la taula de menjadors escolars ecològics, que va reunir representants de ramaders, pagesos, fundacions, associació d’AMPES, consumidors de productes ecològics i educadors ambientals.

Es va considerar clau sensibilitzar les escoles i els agents implicats per tal d’anar ampliant l’abast del projecte i també crear una Central de Compres per tal de gestionar d’una manera eficient i eficaç la compravenda dels productes alimentaris ecològics.

Pel que fa a la dinamització de la producció agrària ecològica local, es va proposar assessorar les explotacions agràries actuals i potencials per tal de crear una xarxa de productors sostenible capaç, a mig termini, de subministrar la demanda de les escoles. També es va posar sobre la taula la creació d’una xarxa apta per la formació de joves en tècniques d’agricultura ecològica.

Consulte les conclusions detallades del taller [pdf]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari